גורבשטיין מלה

(1919-1980)
Date of death : 1980Place of death :

Short Biography


Born ורשהLived

סיפור חיים

כל הילדים והמבוגרים הם ממשפחת גורבשטיין מוורשה אח של סבי שעלה לארץ בשנת 1924הצילומים הם מעיזבונו
. השמות שלהם לא ידועים לנו.

יוצר הזיכרון

גליה גביש

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גליה גביש
גליה גביש