שרה מינדל

Short Biography


Born לומז'הLived לומז'ה

סיפור חיים

מספר הערות:

נחמה אפשטיין, מוסרת העדות, עזבה את לומז'ה (עיירה פולנית השוכנת על גבול פולין-גרמניה) לפני תקיפת הנאצים, לכן דבר אינו ברור ומדויק בנוגע לאותם אנשים אשר כתובים בטבלה. אנשים אלה הם אותם אנשים שזכרה נחמה מתוך העיירה בה עברה את ילדותה. נאספו כמה שיותר שמות, אך לא ידוע אם כולם מתו, או שניצלו. ברצוני לציין כי נחמה שמעה מאחד הניצולים שפגשה (אחרי המלחמה שוחחה איתו) כי הגרמנים השמידו את העיירה לחלוטין, רצחו אנשים במרכז העיר, בשוק ובבתיהם. מקום הרצח כנראה (אם בוצע רצח) הוא בתוך העיירה או שלא ידוע מה קרה. לסיכומו של נושא: נחמה עברה עם משפחתה לרוסיה, ומשם נותק הקשר בינה לבין מקורביה, לכן שום דבר אינו ברור.

נ.ב: אם מקום הרצח לאותו אדם הוא לומז'ה, אז מועד הרצח כנראה יהיה עם פריצת הנאצים אל תוך העיירה (חיפשתי במספר מקומות את תאריך הפריצה ולא מצאתי בדיוק)


יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה