אברהם בוברובסקי

Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Camps קמניץ-דליטא

Born קמניץLived

סיפור חיים

סיפור חיים אברהם בוברובסקי(סבא של סבתא שלי):

זהו סיפור החיים של אברהם בוברובסקי שהיה סבא של סבתא שלי-גלילה רוזנצווייג(אביה של לאה אלוני,אמא של סבתא שלי)אברהם בוברובסקי,היה בן כפר,שעבד בצעירותו במשק החקלאי של המשפחה.אחרי נישואיו לטעמה עבר לעיירה קמינץ ליטובסק, והיה לסוחר סיטונאי מצליח.                                                                מדי שנה היה יוצא לרגל עסקיו לאוקראינה,לווהלין ועוד.מטרתו הייתה לבקר במפעלים,שסיפקו לו סחורה.הוא קיבל את הסוכנות הבלעדית למכירת סחורה בכל הערים באזור קמיניץ-ליטובסק. בקמיניץ הייתה למשפחה חנות סיטונאית גדולה,שהייתה מנוהלת על ידי אם המשפחה-טמעה.

אף כי לא ידוע מה הייתה השכלתו של אברהם בוברובסקי והיכן למד,הוא התפרסם בפיקחותו הרבה. הוא התמחה ביישוב סכסוכים, ואף הגויים פנו אליו כפוסק ובורר. הוא התמסר מאוד לעסקי הציבור,פעל הרבה למען ישיבת קמיניץ, ודאג לספק את צרכיה,דאג לבחורי הישיבה והתפרסם בדאגתו לזולת ובמעשי צדקה.הוא השלים את השכלתו התורנית ובזמנו הפנוי עסק בלימוד תורה ומשניות והתפרסם באהבת התורה.אברהם נספה בקמיניץ ביחד עם כל בני העיירה עם חיסולם על ידי ה-ס.ס. ביחד עימו נספה בנו משה, רעייתו לובה ובנם הקטן טוביה,בנו השני מרדכי,רעייתו יענטה ובתם הקטנה זלטה.


יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה