רותה ומירה גורני

(1936-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography


Born דובז'ין Lived דובז'ין

סיפור חיים

מצורפת תמונה של תאומות בנות דוד של אמי
שתי הילדות בנות שש או שבע. ביניהן עומדת אמי, ששרדה את השואה (היא נפטרה ב 2012), אלו התמונות היחידות שלהן וכל מה שאני יודעת  עליהן - שמותיהן: רותה ומירה
יתכן ששם משפחתן - גורני, אבל אולי לא (אינני יודעת אם הן היו בנות דוד של אמי מצד האב או האם).   י
הן גרו בפולין בעיירה דובז'ין על נהר דרוונץ
התמונה צולמה זמן קצר לפני פרוץ המלחמה והן נספו כנראה בגיל שש או שבע לא ידוע לי איך ומתי וגם לאמי לא היה ידוע. הגרמנים נכנסו לעיירה מייד בספטמבר 1939 ובשמונה בנובמבר 1939 גרשו את כל יהודי העיירה

יוצר הזיכרון

עדה דוחובוני

קשר לדף הזיכרון Aunt

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדה דוחובוני
עדה דוחובוני