הנלורה שטרן

(1935-1944)
Date of death : 10/25/1944Place of death :

Short Biography

Siblings (Sister) טנה (Brother) יוסף (Brother) קורט

Born ווסרבורגLived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

טנה שטרן

קשר לדף הזיכרון Sister

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
טנה שטרן
טנה שטרן