מינה וינפלד

(1915-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Brother) לאון וידנפלד (Brother) יעקב וינטפלד
Camps סטניסלבוב

Born סטניסלבובLived סטניסלבוב

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה