יעקב טוביה קוז'וך
Jakob Tovia Kozuch
(1877)

Short Biography

Spouse (Wife) קוז'וך לבית קליזמן רחל
Children (Son) קוז'וך יוסף (Son) קוז'וך דוד (Son) קוז'וך יחזקאל (Son) קוז'וך שלמה (Daughter) קוז'וך ציביה (Son) קוז'וך גרשון
Grand children (Grandson) קוזוכ שלום (Grandson) קוזוכ יהודה (Grandson) קוזוכ תינוק בן שבוע בלי שם
Camps אושוויץ

Born לעלובLived דומברובה גורניצ'ה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

רחל גרינשטיין

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל גרינשטיין
רחל גרינשטיין