רחל קוז'וך לבית קליזמן
Rachel Kozuch Klizman
(1880-1943)
Date of death : 1/1/1943Place of death : אושוויץ

Short Biography

Spouse (Husband) קוזוכ יעקב טוביה (Husband) קוז'וך יעקב טוביה
Children (Son) קוז'וך יוסף (Son) קוז'וך דוד (Son) קוז'וך יחזקאל (Son) קוז'וך שלמה (Daughter) קוז'וך ציביה (Son) קוז'וך גרשון
Grand children (Grandson) קוז'וך שלום (Grandson) קוז'וך תינוק בן שבוע בלי שם
Camps אושוויץ

Born ז'ארקיLived דומברובה גורניצ'ה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

רחל גרינשטיין

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל גרינשטיין
רחל גרינשטיין
טסט
+++++