שמואל מאירוביץ

(1903-1942)
Date of death : 1942Place of death : טרבילינקה

Short Biography

Spouse (Wife) טובה מינה מאירוביץ
Camps טרבלינקה

Born צ'סטוכובהLived צ'סטוכובה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה