שלמה קוז'וך
Shlomo Kozuch
(1913)

Short Biography

Siblings (Sister) כהן לבית קוזוכ מרים
Camps גרוס-רוזן

Born דומברובה גורניצ'הLived דומברובה גורניצ'ה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

רחל גרינשטיין

קשר לדף הזיכרון Niece

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל גרינשטיין
רחל גרינשטיין