ציביה קוז'וך
Cyvia Kozuch
(1920)

Short Biography

Siblings (Sister) כהן לבית קוזוכ מרים
Camps אושוויץ

Born דומברובה גורניצ'הLived דומברובה גורניצ'ה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

רחל גרינשטיין

קשר לדף הזיכרון Niece

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל גרינשטיין
רחל גרינשטיין