ראובן פרנק

(1926-1942)
Date of death : 10/27/1942Place of death :

Short Biography

Parents (Father) פרנק יוסף (Mother) פרנק גולדברגר רוזה
Siblings (Brother) פרנק רפי
Camps אושוויץ

Born djakovoLived djakovo

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יובל פרנק

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יובל פרנק
יובל פרנק