בריש דב כהן
Berish Dov Cohen
(1900-1942)
Date of death : 1942Place of death : סוסנובצה

Short Biography

Camps סוסנובייץ

Born ז'ארנובצהLived סוסנובצה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

רחל גרינשטיין

קשר לדף הזיכרון Niece

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל גרינשטיין
רחל גרינשטיין