סוניה שפסנוול

(1897-1942)
Date of death : 1942Place of death : סוסנובייץ

Short Biography

Children (Daughter) פרידה שפסנוול
Siblings (Sister) שושנה שפנסוול (Sister) ליובה
Camps סוסנובייץ

Born Lived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה