מרדכי אינהורן

(1892-1942)
Date of death : 10/6/1942Place of death : אושוויץ
Place of Burial : Auschwitz - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps אושוויץ

Born קובליצקה פוליאנהLived קובליצקה פוליאנה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עידית מקובר

קשר לדף הזיכרון uncle

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עידית מקובר
עידית מקובר