שרה אינהורן ליברמן

(1892-1942)
Date of death : 1942Place of death :
Place of Burial : אוושוויץ - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps אושוויץ

Born קובליצקה פוליאנהLived קובליצ פוליאנה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עידית מקובר

קשר לדף הזיכרון uncle

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עידית מקובר
עידית מקובר