גוסטה דוידזון דרנגר

(1917-1943)
Date of death : 1943Place of death :

Short Biography

Camps פלאשוב

Born קרקובLived

סיפור חיים

תאריך לידה: 1917

תאריך פטירה: לא ידועה

מקום לידה: פולין קרקוב

 

נאסרו גוסטה ובעלה שמשון דרנגר נאסרו כאשר הגרמנים כבשו את קרקוב. לאחר כחודש בכלא, שם עברו עינויים, שוחררו השניים וחזרו לפעול בתנועת "עקיבא" בגטו קרקוב. דוידזון לימדה ידיעת הארץ בחווה החקלאית בקופילאני. באפריל 1942 החלה התארגנות מחתרתית של החלוצים בחווה ובאוגוסט 1942 הוקם ארגון המחתרת "החלוץ הלוחם". דוידזון נמנתה על הנהגת המחתרת מיום הקמתה.

המחתרת החלה להבריח חברים לשורות הפרטיזנים, אבל לאחר מספר כישלונות זנחה את כיוון הפעולה הזה לטובת פעילות חבלנית. במקביל עסקה המחתרת בזיוף מסמכים ותעודות בשביל חבריה. לאחר האקציה השנייה בגטו קרקוב בנובמבר 1942 הוקמה המחתרת המאוחדת של "החלוץ הלוחם" ושל "איסקרא", מחתרת יהודית של "השומר הצעיר" ושל הקומוניסטים.

 בעקבות מעקב של הגרמנים יצאו דוידזון ודרנגר מהגטו והמשיכו את פעולתם בכפרי הסביבה. בינואר 1943 נאסר שמשון דרגנר על ידי הגסטפו. הדבר נודע לדוידזון, שמיהרה להסגיר את עצמה. דרנגר ודוידזון היו בבתי כלא שונים. 

בכלא פגשה דוידזון את חברותיה למחתרת. למרות החקירות והעינויים החוזרים שמרה הקבוצה על מורל גבוה.  

במהלך הזמן בכלא כתבה בעזרת חברותיה את יומנה ובו תארה את קורות המחתרת בצורה פיוטית. היומן נכתב על גבי ניירות טואלט, שהוגנבו לתאה. דפי היומן הוסתרו בגומחות בקירות התא. דוידזון הכתיבה לחברותיה את התכנים, והללו שרו על מנת שהשומרים לא ישימו לב לנעשה.   

ב-28 באפריל 1943 הוקראו שמותיהן של דוידזון וחברותיה האסירות העתידות להישלח למחנה פלאשוב והן החליטו לנסות ולברוח. היה עליהן לצעוד כמה עשרות מטרים עד למשאיות ההובלה. עגלה רתומה לסוסים הגיחה מהרחוב הסמוך וחסמה את המעבר. הן ניצלו את ההזדמנות ונמלטו. דוידזון ושלוש מחברותיה הצליחו להימלט, ושבע אחרות נורו  על ידי ירי הגרמנים. הן הצליחו להגיע לבוכניה ולחבור לחברי המחתרת שם. הן שוכנו בבונקר ביערות וישניץ. דוידזון התאחדה ביער עם בעלה וחברי המחתרת החלו  לחפש דרך להבריח את הגבול.

דיודזון מצא יהודי הונגרי ששמע עליו דרך אישה שהכיר בכלא, וב-8 בנובמבר 1943 הגיע דרנגר לביתו של אותו יהודי- הונגרי כדי לקבל תעודות מזויפות; אך משהַגיע- נעצר על ידי הגסטפו.  ב-9 בנובמבר הגיעה דוידזון עם אחיינה ויטוש למקום המפגש המיועד עם בעלה. כשנודע לה כי נעצר- תכננה להסגיר את עצמה. אולם הגסטפו הקדים אותה והגיעו לעצור אותה. היה זה ה-11 בנובמבר 1943. אפשר לשער כי השניים הוצאו להורג.

אחרי חיסול האסירים בהלצלוב שופץ תאה של דוידזון והפך למועדון קצינים. יהודה פרידמן, קרוב משפחתה, שהיה בכלא, שיחד את אחד הבנאים שיביא לו את כל מה שיימצא בתאה. כך קיבל לידיו קופסת פח ובה אוסף ניירות - היומן שכתבה דוידזון בכלא. לאחר המלחמה נמסר העתק של היומן ליהודה וסרמן ולשמעון לוסטגרטן, חבריה של דוידזון במחתרת. היומן שמור בארכיון בית לוחמי הגטאות.

יוצר הזיכרון

קרולין שלוש

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
קרולין שלוש
קרולין שלוש