מארק אדלמן

(1922-2009)
Date of death : 10/2/2009Place of death : warsaw

Short Biography


Born warsawLived lodge

סיפור חיים

            סיפורה של הדמות לפני המלחמה אדלמן הקומוניסט היה אנטי ציוני, ומעולם לא עזב את פולין מולדתו. אדלמן היה מבקר חריף של הציונות, איש הבונד הסוציאליסטי שהשמיע לא אחת דברים נוקבים נגד מדיניותה של ישראל ונגד אופיה של החברה היהודית שנבנתה בה. בגיל צעיר הצטרף למפלגת הבונד, שדגלה בהשקפת עולם שמאלנית ואף קומוניסטית. אביו נפטר ב-1924, אמו הלכה לעולמה בשנת 1934, ומאז נאלץ לדאוג לפרנסתו. הוא לא אחז מעולם בבגרות, ונהג לומר על עצמו כי לפני מלחמת העולם השנייה היה חצוף ואף פרחח.

•           סיפורה של  הדמות במהלך המלחמה- היכן היה; סיפור ההישרדות; מועד הפרידה מבני המשפחה; מי מבין בני המשפחה שרד אדלמן נמנה עם ראשי "הארגון היהודי הלוחם" בגטו ורשה, האחראי על המודיעין. הוא היה נציג "הבונד" בהנהגת המרד, ושימש כסגנו של מרדכי אנילביץ'. עם דיכוי המרד הצליח להמלט מהגטו, עם כמה משרידי הלוחמים, דרך תעלות הביוב. הוא הצטרף לארגון המחתרת הקומוניסטי "ארמייה לודובה", והשתתף, בשנת 1944, במרד ורשה נגד השלטון הנאצי. בגטו הוא התגלגל לפעילות פוליטית, בעיקר משום שהיה חבר בתנועות נוער ושם הכיר את הקבוצה שהולכת להנהיג את המרד ובראשם מרדכי אנליביץ'. הוא הפך לסגנו, יחדיו הם הקימו מסגרות של פעילות מחתרתית אשר התגבשו בהמשך לרעיון ההתנגדות האנטי-נאצי. בגיל 23, עם פרוץ מרד גטו וורשה, פיקד מרק אדלמן על אחת היחידות שנלחמו בנאצים בגטו:"אף אחד לא האמין שאנחנו נינצל. ידענו שנחרץ גורלו של המאבק, אבל הראנו לעולם שיש התנגדות לנאצים, שניתן להלחם בהם" – כך תיאר מרק את התחושות שליוו אותו במהלך הקרבות.

 

אדלמן פיקד על אזור בגטו הקרוי "המברשתנים", הוא יצא בלילה לפעולות קומנדו בתקווה להרוג גרמנים ולחטוף את נשקם. תפקיד נוסף שלקח על עצמו הוא אחריות על המודיעין, הוא אסף ידיעות מגטאות סמוכים והפעיל רשת של סוכנים וסוכנות שפעלו בצד הארי. אדלמן נחשב לחיית שטח ולאחד מהמפקדים הנועזים והמתוחכמים בגטו. אדלמן הצליח לארגן בריחה המונית מהגטו זמן מועט לפני שהגרמנים שרפו את כולו. הוא הצליח להימלט מפתח הביוב יחד עם לוחמים נוספים ולהימלט אל היערות. שם הוא הצטרף אל הארמיה לדיובה, ארגון קומוניסטי שלחם בנאצים. באוגוסט 1944 הצטרף למרד הפולני הגדול, והצליח לשרוד ולצאת ממנו בחיים.היה אחרון מפקדי מרד גטו ורשה ששרד.

•           במידה והדמות ניצלה- מה ארע לה אחרי המלחמה; לאן היגרה; מתי וכיצד לאחר המלחמה נשאר בפולין, למד רפואה ועסק בקרדיולוגיה בלודז'. הוא אף התמנה לראש מחלקת הקרדיולוגיה בבית חולים בוורשה. בשנת 1976 הצטרף לוועדת ההגנה של הפועלים ולאחר מכן היה חבר בתנועת "סולידריות", והשמיע את קולו בנושאים שונים הקשורים לזכויות אדם והתנגדותו לציונות. בשנים 1989 - 1993 כיהן כחבר הסיים - הבית התחתון של הפרלמנט הפולני. אדלמן הפך לגיבור בפולין, לסמל ולדמות בעלת משקל ציבורי. בשנת 1998 קיבל מנשיא פולין- אלכסנדר קוואשנייבסקי את העיטור הגבוה ביותר בפולין, מסדר הנשר הלבן. כרופא, הוא מעולם לא עזב את פולין למרות שיכל. עד מותו טען שהיהודים היו צריכים להישאר באירופה ולכן מעולם לא עזב את אדמת פולין.

יוצר הזיכרון

קארין יוסיפוביץ'

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
קארין יוסיפוביץ
קארין יוסיפוביץ'