לייבוש ברש

Short Biography

Camps קמיונקה

Born בוסקה/קמיונקהLived בוסקה/קמיונקה

סיפור חיים

 • מקום הלידה ומקום המגורים בזמן המלחמה:  פולין, קמיונקה סטרומינובה (בוסקה).

 • מקום הרצח ומועד הרצח – פולין ,קמיונקה סטרומינובה בין 1942-1943: לא ידוע במדויק אם מת בגטו שבעיר או נלקח לעבודות כפייה באזור או שחפר בורות ונורה לתוכם.

 • סיפורו לפני המלחמה- חיים יהודיים דתיים בקרב המשפחה והקהילה היהודית בעיר, שמנתה כ- 6000 יהודים לפני המלחמה.

 • עיסוק/ מקצוע – לייבוש ברש עסק במסחר בתבואה. • סיפורו במהלך המלחמה-אין פרטים מדויקים על מה שנעשה ספציפית עם לייבוש ברש, אך ידוע על פי סיפורי ניצולים על רצח היהודים בעיר במספר זירות .  מה שידוע זה שסגרו את בתי היהודים כגטו ומשם שלחו אחדים לעבודות כפייה בחוץ. בגטו סבלו מחרפת רעב, שגרמה להתנפחות האנשים ורבים יצאו מן הדעת. חלקם הובלו ליערות, שם חפרו בור גדול לגופותיהם. בודדים הצליחו לצאת מהבור ולספר על הזוועות.  בנוסף , יש עדות שביום כיפור 1943 נאספו יהודים לתפילה מאזורים סמוכים אל בית הכנסת בקמיונקה סטרומינובה וגם מקמיונקה סטרומינובה עצמה והגרמנים שרפו את בית הכנסת על יושביו.

יוצר הזיכרון

תומר ציטרין

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
תומר ציטרין
תומר ציטרין