מוטל אוברמן

(1890-1942)
Date of death : 1942Place of death : טרבלינקה

Short Biography

Camps טרבלינקה

Born וורשהLived

סיפור חיים

דוד.

 נולד בשנת 1890

סוחר פרוות

יוצר הזיכרון

אביה שפיצר

קשר לדף הזיכרון uncle

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אביה שפיצר
אביה שפיצר