מרדכי גרובין

(1897-1942)
Date of death : 8/16/1942Place of death :

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

ונרצח עם משפחתו בפונאר בין השנים 1939 ל 1942

יוצר הזיכרון

אירית בור (גרובין)

קשר לדף הזיכרון

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אירית בור (גרובין)
אירית בור (גרובין)