אסתר ויספלנר לבית שפרלינג

(1902-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושוויץ Auschwitz
Place of Burial : Auschwitz - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Spouse (Husband) ויספלנר אייזיק
Camps אושוויץ

Born קלובוצק KlobuckLived קלובוצק Klobuck

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

אריה רוכמן-הלפרין

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אריה רוכמן-הלפרין
אריה רוכמן-הלפרין