שרה מלכה שפרלינג לבית צנצינטוס
Sperling Malca
(1906-1942)
Date of death : 1942Place of death : טרבלינקה Treblinka

Short Biography

Spouse (Husband) שפרלינג אהרון

Born ברזאזניצהLived ברזאזניצה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

אריה רוכמן-הלפרין

קשר לדף הזיכרון

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אריה רוכמן-הלפרין
אריה רוכמן-הלפרין