שרה שורה רוכמן לבית רושצקי

(1889-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography

Spouse (Husband) רוכמן זלמן פנחס
Children (Son) רוכמן דוד

Born גידלה GidaleLived צ'סטוחובה Czestocowa

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

אריה רוכמן-הלפרין

קשר לדף הזיכרון Grandmother

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אריה רוכמן-הלפרין
אריה רוכמן-הלפרין