בייריש ליפשיץ

(1910-1945)
Date of death : 11/16/1945Place of death : Zduńska Wola (זדונסקה וולה)

Short Biography


Born Lived Zduńska Wola (זדונסקה וולה)

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יונתן זלצמן

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יונתן זלצמן
יונתן זלצמן