אריה פרלמוטר

(1921-2002)
Date of death : 11/19/2002Place of death : תל חנן (נשר)

Short Biography


Born רייביץLived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

חנה דבורה פרלמוטר

קשר לדף הזיכרון Daughter

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
חנה דבורה  פרלמוטר
חנה דבורה פרלמוטר