אברהם מנדל אוראץ'
Oracz
(1866-1942)
Date of death : 9/9/1942Place of death :

Short Biography


Born וונחוצ'ק - WachockLived וונחוצ'ק, מחוז ראדום קיילצה.

סיפור חיים

אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה. (צח אורייאברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה. (צח אורייאברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה .אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה . אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה .

אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.


אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.
אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.
אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.
אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.
אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.
אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.
אברהם מנדל אוראץ', נולד בשנת 1868 בעיירה הקטנה וונחוצ'ק שבמחוז ראדום-קיילצה בפולין, אחד מעשרת ילדיהם של פנחס שמואל אוראץ' ופייגע גיטלה לבית בריט. אני לא יודע הרבה על ילדותו של מנדל, אך כיום ידוע לי כי הוא נישא לבת דודתו, אסתר שיינדל בריט ולזוג נולדו חמישה ילדים. אחד מהם, יצחק אייזיק אוראץ' הוא סבא שלי. הישוב בוונחוצ'ק הוקם כבר במאה ה-12 אך יהודים החלו להתיישב שם רק במהלך המאה ה-19 ובשיאה מנתה הקהילה היהודית 468 איש. מנדל מצא פרנסה גם כמחכיר של המקווה המקומי, סנדלרות ומסחר מזדמן. לפי עדות נכדו, משה אוריין, מנדל היה איש טוב-לב, טיפוס מיוחד במינו ובעל חוש הומר מלהיב. למרות שחי בדלות, ביתו היה פתוח בפני כל אביון, קבצן ועובר אורח. לאחר מות אשתו, אסתר שיינדל, נישא מנדל בשנית לצינה. הקהילה היהודית בוונחוצ'ק חוסלה ב-20 בספטמבר 1942. באותו יום אספו הגרמנים את כל היהודים בכיכר השוק וערכו סלקציה. הצעירים והבריאים נשלחו למחנה העבודה בכפייה הסמוך סקרזי'סקו קמיינה והשאר - מבוגרים, נשים, ילדים וחולים הוצאו להורג. בשנת 2011 פגשתי בניו יורק את רפאל פפרמן, יליד אותה עיירה, שניצל מהשואה והיגר לארה"ב. הוא זכר את שמות מרבית תושבי העיירה ושיחזר במפה מיוחדת את הקהילה כולה, ובערוב ימיו הוא אף מימן את שיקום בית העלמין היהודי בוונחוצ'ק. נרגש במיוחד הייתי לקבל ממנו עדות מפורטת, שנמסרה גם ל"יד ושם", בה הוא שיחזר איך כנער בין 14 היה עד לרצח של אברהם מנדל אוראץ' ואשתו צינה על ידי שוטר/חייל גרמני (או פולני) עם כדור אחד בלבד, כשהזוג הקשיש הסתתר בזמן השילוח של יהודי העיירה לטרבלינקה. פפרמן אף נדרש לקבור אותם בבית הקברות של העיירה.

יוצר הזיכרון

צח אוריין אוראץ'

קשר לדף הזיכרון great grandson

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
צח אוריין אוראץ
צח אוריין אוראץ'