טמה שניידרמן

Date of death : 5/22/1943Place of death : וורשה

Short Biography


Born וורשהLived וורשה

סיפור חיים

עבודה הנצחה : יואל בר לב יא6

                               "עם מותה מתנו כולנו

אמר מרדכי טננבוים-תמרוף על טמה

טמה שניידרמן אין קרבה משפחתית אליי

טמה, חברתו לחיים של מפקד המחתרת בגטו ביאליסטוק מרדכי טננבום היתה קשרית בין גטאותונהרגה בשליחות לגטו וורשה בינואר 1943.

 
טמה שניידרמן קשרית בתנועת "דרור", חברת המחתרת היהודית בגטו ביאליסטוק.
טמה שנידרמן נולדה ב - 1917 בוורשה  עם פרוץ מלחמת העולם השנייה עברה לקובל ומשם לריכוז תנועת "החלוץ" בווילנה יחד עם מרדכי טננבוים. בווילנה החלה לפעול במחתרת היהודית והפכה לקשרית "דרור" בליטא ופולין.

קצת על  תנועת "דרור" שהתקיים בביאליסטוק : את הסמינר ניהלו פרומקה פלוטניצקה וטמה שניידרמן, חברתו של טננבוים. בסמינר לא דובר על ארץ ישראל, אלא על המצב בגטאות, על הצורך לאחוז בנשק, על בניית מקומות מסתור, על אחריות. טמה סידרה לחברתה פרומקה דירה ועבודה בביתם של עובדי רכבת גרמנים

עם כניסת הגרמנים לווילנה נשארה שם טמה עם תעודות מזויפות על פי הוראת התנועה. חזותה ה"ארית" ושליטתה בשפה הפולנית אפשרו לה לפעול כקשרית יחד עם פרומקה פלוטניצקה ולונקה קוז'יברוצקה היא הייתה בין הראשונים שפרסמו את דבר הרצח ההמוני של יהודי וילנה.

מרדכי טננבוים-תמרוף (חברו הטוב של טמה ) , מפקד תנועת המחתרת בביאליסטוק, כותב עליה ביומנו:

 "ועוד מוטל עלי חוב: טמה. אנשי וילנה ידעו אותה, הבחורה האוהבת לטייל בסביבות העיר, קוטפת פרחים, כותבת שירים. טמה הפכה לגיבורה של גטאות פולין. לאחת. ליחידה. כשהנני כותב: 'ביקרנו', 'נסענו', 'עמדנו בקשר' – צריך לקרוא: 'טמה נסעה', 'טמה התקשרה'. אנחנו ישבנו סגורים בגטאות. היא הייתה לשופרה היחידי של התנועה מעבר השני של החומה". 

טמה הוציאה מידע על הנעשה במחנה עבודה, הצילה בעת אקציה, קשרה קשר עם המפלגות הפולניות, השיגה נשק וכסף ויצרה קשרים עם הפרטיזנים

טמה היתה "היחידה שידעה את כל התנועה פנים אל פנים. למעלה מעשרים פעם עברה כל מיני גבולות המפרידים בין חלקי פולין השונים. טמה ידעה את כל גטו, ספגה לתוכה את כל הצער והיגון, את כל הצרות  והמרטירולוגיה של יהדות פולין. בעיירות היו מספרים אגדות על הנוצריה הצעירה בעלת הצמות, שמביאה בשם 'פולנים טובים' – עזרה וכסף

הקימה רשת של קציני וורמכט פקידי רכבת שהיו מעבירים עבורנו כסף וחומר, מכתבים וידיעות - מבלי שידעו שעובדים הם בשביל יהודים. בפעם האחרונה יצאה טמה לוורשה ועמה כסף וידיעות שרצינו להעביר ללונדון  בוורשה התחיל הפרק האחרון של החיסול, והראשון של ההתגוננות. למרות הכל - נכנסה לגטו.

בינואר 1943 יצאה בשליחות טננבוים לוורשה והביאה אתה סכום כסף גדול אשר נמסר לה על ידי אפרים ברש יושב ראש היודנראט בגטו ביאליסטוק. כעשרים פעמים ביצעה טמה שליחויות בין ביאליסטוק לוורשה

בתאריך 17/1/1943 נכנסה לגטו ורשה ולמחרת היום נאסרה יחד עם בנות אחרות ונשלחה למחנה ההשמדה טרבלינקה שם נהרגה . 

ועוד מוסיף וכותב מרדכי טננבאום תמרוף: "אלא עם מותה מתנו כולנו".

 

תעודות אישיות בגרמית של טמה שניידרמן על שמה השאול - ונדה מאייבסקה

 

שלוש קשריות תנועת "דרור" בפולין. 
השלוש הן: טמה שניידרמן, לאה - לונקה קוז'יברוצקה- מימין ובלה חזן יערי השלוש הצטלמו בסוף 1942 לפני צאתן מביאליסטוק לשליחות.

 

טמה שניידרמן 1917-1943

יואל בר לב

יוצר הזיכרון

יואל בר לב

קשר לדף הזיכרון A school friend

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יואל  בר לב
יואל בר לב