מרים וטנברג

(1926-2013)
Date of death : 2013Place of death :

Short Biography

Camps טרבלינקה

Born לודג'Lived ורשה

סיפור חיים

עבודת הנצחה/ נועה מטלון, י"א-4

שם המונצחת– מרים וטנברג

תאריך לידה- 10.10.1926

שנת פטירה- 2013

מקום הלידה- לודג', פולין.

מקום מגורים במהלך המלחמה- גטו ורשה

סיפורה של הדמות לפני המלחמה- מרי נולדה בלודג' בשנת 1926. אמה הייתה ניו-יורקרית שעברה עם הוריה לפולין ב-1914, ואביה סוחר עתיקות. למרי הייתה אחות קטנה ושמה אנה. משפחתה השתייכה למעמד סוציו-אקונומי גבוה יחסית.

סיפורה של הדמות במהלך המלחמה- מרגע פלישתו של היטלר לפולין ותחילת המלחמה, החלה מרי לכתוב יומן. חודשים ספורים לאחר מכן היגרה מרי עם משפחתה לורשה, בנסיון לחמוק מהנאצים. משנכשל ניסיון זה, עברה עם משפחתה לגטו ורשה, שם שהתה כשנתיים. במשך זמן זה, המשיכה מרי לתאר ביומנה בפירוט רב את קושי החיים בגטו, את השינויים שחלו בקהילה ואת אופן ההתמודדות שלה ושל חבריה עם המצב. ביומנה ניכרים היטב התמורות שחלו בחייהם של בני הנוער בגטאות.

מרי מצליחה לתאר היטב את תהליך ההתפרקות של בני הנוער ממסגרות החיים המוכרות של טרם מלחמה.  אחת המסגרות הבולטות שבהם התחוללו שינויים היא המשפחה ומעמדו של הנער בתוכה. היא מתארת את ההדרדרות המוסרית של הגטו, שהפכה נערות צעירות ורעבות לקרבן, ולצד זאת, רומזת על פעילותם המחתרתית של בני הנוער המאורגנים.

בנוסף לסיפוריה על גטו ורשה, מתארת מרי ביומנה גם את הגטו השני בגודלו בפולין – גטו לודג'. אחד מידידיה הרבים הצליח לברוח משם, ובהגיעו לגטו ורשה סיפר לה על המתחולל שם. 

בשנת 1942, זמן קצר לפני גירוש הגטו למחנה ההשמדה "טרבלינקה", הועברה מרי עם משפחתה לכלא "פאוויאק" יחד עם כל אסירי הגטו בעלי האזרחות הזרה. שם נשארה מרי עד לסוף המלחמה. ב1943 הועברו הם למחנה ויטל שבצרפת, ושנה לאחר מכן היגרו לארה"ב.     

בשנת 1944 החלו היומנים להתפרסם בשפתם המקורית, פולנית, וזמן לא רב לאחר מכך תורגמו לשלל שפות. בשנת 1945 יצאו הם לאור באנגלית, וזמן קצר לאחר מכן תורגמו גם לעברית והתפרסמו בישראל.  

יוצר הזיכרון

נועה מטלון

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
נועה מטלון
נועה מטלון