האחים ישראל יצחק קלמן וחוה קלוסקה

(1924-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Camps אושוויץ טרבלינקה

Born Lived

סיפור חיים


לזאב וללאה פייגל (ציפורה) קלוסקה מקיילצה שבפולין נולדו תשעה ילדים. המשפחה התגוררה בקיילצה, פולין עד פרוץ מלה"ע ה-2. ההורים וששה מילדיהם עלו לא"י עם פרוץ המלחמה. ישראל יצחק, קלמן, וחוה נשארו בפולין. ישראל יצחק היה דפס במקצועו ונשוי לפרניה פריידל. לא היו להם ילדים. קלמן היה מנהל בנק ונשוי ללאה לבית מרקוביץ. גם להם לא היו ילדים. חוה הייתה כפי הנראה מורה במקצועה והייתה נשואה למנהל בית ספר, ישראל לייב מיזנמאכר והייתה להם בת אחת. שלושת האחים ומשפחותיהם נפרדו מהוריהם ומששת אחיהם כאשר עלו לארץ. כפי הנראה הם החליטו להישאר בקיילצה מכיוון שהיו להם משרות מכובדות. בשנת 1942 ישראל יצחק וחוה נספו בטרבלינקה, וקלמן נספה באושוויץ.

יוצר הזיכרון

שגיא

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שגיא
שגיא