יעקב גוטהרד

(1888-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography


Born וורשהLived גרודז'יסק

סיפור חיים

הנצחת דמות – טופס מספר 1

שם התלמידה: ירין טולדנו כיתה: י"א 2

שם מלא של הדמות המונצחת: יעקב גוטהרד.

קרבה: יעקב הוא אביו של אלימלך גוטהרד. אביה של סבתי מצד אמי הוא אלימלך גוטהרד.

תאריך לידה: 1888.

תאריך פטירה: 1941.

מקום הלידה: עיר מחוז בשם גרודז'יסק, באזור וורשה. פולין. אוכלוסיית גרודז'יסק מנתה מעל 17,000 איש, ומתוכם כ- 3500 יהודים. פרנסתם העיקרית של היהודים בעיר הייתה מתעשיות זעירות: תעשיית עורות, גרביים וכובעים. מלבדם, יהודים מעטים בני העיר עסקו במסחר. הקהילה היהודית בעיר התפרסמה בעיקר בזכות חצרות האדמו"רים ומרכז החסידות הגדול שפעלו בה. ב- 10 בספטמבר 1939 נכבשה העיר ע"י הגרמנים. בתחילה, הוקם בעיר גטו שהכיל את יהודי גרודז'יסק והסביבה, ובשיאו מנה למעלה מ-6000 איש שחיו באזור מצומצם במיוחד של העיר המוקף גדרות תיל. בפברואר 1941 הועברו יהודי גרודז'יסק לגטו וורשה.

עיסוק: סוחר.

מקום המגורים במהלך המלחמה: גרודז'יסק. פולין.

מקום ומועד הרצח: נספה במחנה ההשמדה מיידנק, בשנת 1941, בגיל 53.

סיפורה של הדמות לפני המלחמה: יעקב היה ממעטי הסוחרים שחיו בעיר גרודז'יסק. הוא היה נשוי לציפורה, ועל פי דפי התיעוד היו להם חמישה ילדים.

סיפורה של הדמות במהלך המלחמה: יעקב, בדומה לרוב יהודי גרודז'יסק, חי ברוב המלחמה בגטו שהוקם בעיר ולאחר מכן בגטו וורשה. מהגטו נשלח אל מחנה ההשמדה מיידנק, שם נספה. ארבעה מתוך חמשת ילדיו נספו בוורשה או בגרודז'יסק:

אברהם – היה נשוי להילה ולהם שני בנים בגילאי 3 ו-5. נספה בגרודז'יסק בגיל 35.

צי'רלה – נישאה לישראל. נספתה בגרודז'יסק בגיל 23.

בת-שבע – האחות הבכורה. הייתה נשואה ליעקב, ולה בת, חנה, בת 16. נספתה בוורשה בגיל 34.

חיה – התגוררה בז'יררדיץ ולה שלושה ילדים: משה, בן 14, שמואל, בן 11 ובת נוספת בת 8. נספתה בגיל 35. על-פי רישומי תאריכי הלידה, חיה הייתה ככל הנראה אחותה התאומה של בת-שבע.

אלימלך – אביה של סבתי. ניצל מן ההשמדה ומילא את דפי העד אודות משפחתו ב-1956.

מסמכים, תעודות ותמונות הקשורים בדמות ובני משפחתה:

 דף עד לרישום יעקב גוטהרד כחלל שואה וגבורה שנמסר ע"י בנו, אלימלך:

 דף עד לרישום אברהם גוטהרד, בנו של יעקב, כחלל שואה וגבורה שנמסר ע"י אחיו, אלימלך:

 תיעוד מצוותו של משה גוטהרד, אביו של יעקב, הנמצאת בבית הקברות היהודי בגרודז'יסק:

אילן יוחסין של משפחת גוטהרד:

 

יוצר הזיכרון

ירין טולדנו

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירין טולדנו
ירין טולדנו