שרה אבל
Polak
(1920-1943)
Date of death : 1943Place of death : לבוב

Short Biography


Born לבובLived לבוב

סיפור חיים

שרה פולק לבית אֵבֶּל נולדה בלמברג (לבוב) בשנת 1920. הוריה אנה לבית דרבפלייש ויהודה-יצחק אבל. נספתה בשנת 1943.

יוצר הזיכרון

אנטואנט חפץ

קשר לדף הזיכרון Niece

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אנטואנט חפץ
אנטואנט חפץ