שייעלע סלק גולדנקרנץ

(1930-1943)
Date of death : 1943Place of death :

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

ייעלע סלק גולדקרנץ אח של אימי היה בן 13 בפרוץ המלחמהו וניספה הילד במרכז התמונה השמאלית עם הדובי ביד הוא סלק שעיילע גולקרנץ.
 

יוצר הזיכרון

רחל שמלץ

קשר לדף הזיכרון uncle

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל שמלץ
רחל שמלץ