סילצקה גרינוולד

(1938-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

סילצ'קה גרינוולד כבת 3-4 עם פרוץ מלחמת העולם השניה. נספתה כנראה באושוויץ.

.

יוצר הזיכרון

רחל שמלץ

קשר לדף הזיכרון Aunt

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל שמלץ
רחל שמלץ