אילנה וייס
WEISZ ILONA
(1908-1944)
Date of death : 6/14/1944Place of death : Auschwitz
Place of Burial : Auschwitz - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Parents (Mother) גולדה וייס (Father) יעקב וייס
Children (Daughter) ארזי יהודית (Son) פליגמן יעקב
Siblings (Sister) רחל וייס (Brother) זולטן וייס (Sister) חנה וייס (Sister) ביילה וייס (Brother) אשר וייס (Sister) שרה וייס (Brother) גדליה וייס
Camps אושוויץ

Born baya mareLived

סיפור חיים