ז'ק סטרומזה
Jacques Stroumza
(1913-2010)
Date of death : 11/14/2010Place of death : ירושלים
Place of Burial : ירושלים - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps אושוויץ מאוטהאוזן

Born סלוניקיLived ירושלים

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מיכל דדון

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מיכל דדון
מיכל דדון