ריזה קסוביץ
Riza Kassowitz
(1871-1944)
Date of death : 4/25/1944Place of death : אושוויץ
Place of Burial : אושוויץ - Plot No. -
Display Map

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו