שרי זאמאנק שורש
Sari Zemanek Sors
(1907-1942)
Date of death : 1/23/1942Place of death : Novi Sad
Place of Burial : דנובה ביוגוסלביה - Plot No. -
Display Map

Short Biography


Born Nagy BecskerekLived Novi Sad

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון Aunt

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו