אידה קסוביץ
KASSOWITZ STERN
(1879-1944)
Date of death : 5/29/1944Place of death :

Short Biography

Children (Daughter) זאמנאק בלה
Camps אושוויץ

Born Novi SadLived Novi ad

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון Grandmother

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו