מרגו קסוביץ זאמאנק
Kassowitz Zemanek Margo
(1910-1942)
Date of death : 1/23/1942Place of death : Novi Sad
Place of Burial : דנובה - Plot No. -
Display Map

Short Biography


Born SuboticaLived Novi Sad

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון Aunt

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו