שולמית רוסק

(1930-1942)
Date of death : 1942Place of death : בולסלבייץ boleslawiec
Place of Burial : אין - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps חלמנו

Born בולסלבייץ boleslawiecLived בולסלבייץ boleslawiec

סיפור חיים

מצורפת תמונה של שולמית רוסק, המכונה "מיתה" (קיצור של שולמיתה).
מיתה נולדה ב-1930 בעיירה בולסלבייץ, במחוז לודז'. בת זקונים לנפתלי הרצקה ולמינה רוסק. היו לה שני אחים ושתי אחיות גדולות ממנה. אחד האחים הוא אבי, יצחק רוסק, היחיד ששרד. מצורפת גם תמונת המשפחה. 
ב-1942, כשמיתה היתה בת 12, הצטוו כמה מאות מיהודי העיירה שנותרו - ומיתה ביניהם - להתכנס בכנסיה המקומית. שהו שם שלושה ימים ללא אספקת אוכל. אחר כך נשלחו לעיר הסמוכה ויילון ומשם, עם יהודים נוספים מהסביבה הוסעו במשאיות לחלמנו. ידוע שאלו היו ההמתות הראשונות בשיטה בה הגז חדר למשאית הסגורה באמצעות צינור פליטת הגז. בחלמנו כרו בור ענק והשליכו את האנשים מהמשאיות וכיסו אותם בעפר, כולל אלו שנותרו בחיים ומיתה ואביה ביניהם.

יוצר הזיכרון

נעמי רגב לבית רוסק

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
נעמי רגב לבית רוסק
נעמי רגב לבית רוסק