מרים הייטלר רזניק

(1913-2008)
Date of death : 2008Place of death :

Short Biography

Spouse (Husband) הייטלר אפרים
Children (Daughter) לנדאו תהילה

Born קייבLived חולון

סיפור חיים

אמי מרים הייטלר לבית רזניק, ילידת קייב 1913 , סיימה את לימודיה ברפואה בלנינגרד. היא שירתה כרופאה בדרגת סרן, בתאג"ד של הצבא האדום (בחזית), כל תקופת המלחמה, והתקדמה במסגרת זאת עד הגיעם לברלין.

בתום המלחמה לא חזרה לרוסיה, אלא נשארה תחילה בפולין, שם הכירה את בעלה אפרים הייטלר (יליד וורשה 1901) והתחתנה איתו.

כוונתם לעלות לא"י, אשר היתה חסומה ע"י השלטונות הבריטיים, הביאה אותם לשהייה זמנית במחנות העקורים, תחילה בשטייר שבאוסטריה, אח"כ באיינרינג ולבסוף בלכפלד שבגרמניה. במחנות אלה שירתה אמי כרופאה ואבי עבד כמנהל חשבונות. נולדתי במחנה לכפלד ב- 11.11.1947 .

יוצר הזיכרון

תהילה לנדאו

קשר לדף הזיכרון Daughter

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
תהילה לנדאו
תהילה לנדאו