חנה רשף

(1946)

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

שמי רשף חנה מלכה לבית משפ' דולברג, ת.ז. 010809648. נולדתי בתאריך 23/12/1946
במחנה העקורים "וצלאר" בעיירה וצלאר הממוקמת צפונית לפרנקפורט בחבל הסן - מערב
גרמניה- מחנה שהוקם על ידי הצבא האמריקני.
נולדתי להורי = אם- אטקה יעקוב דולברג, אב- פנחס דולברג. עלינו ארצה מהמחנה
בתאריך פברואר 1949.
נראה שאמי עבדה במחנה כאחות (זה גם היה מקצועה בארץ). אני מצרפת בשלב זה את
התמונות שהצלחתי לאתר והן כוללות כדלהלן:
תמונה עם אמי על רקע המחנה,
תמונות עם הורי כתינוקת על רקע המחנה,
תמונה שלי בת שנה,
כרטיס העבודה של אמי כאחות במקום,
מפת העיירה וצלאר וסביבתה.

יוצר הזיכרון

חנה רשף

קשר לדף הזיכרון

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
חנה  רשף
חנה רשף