רבקה מוריץ

Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Brother) מוריץ שמעון

Born LwowLived Lwow

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

Hadas Oren

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
Hadas Oren
Hadas Oren
טסט
+++++