אסתר מרמלשטיין (ברגר)
Edit (Berger) Mermelstein
(1923-2012)
Date of death : 8/1/2012Place of death : רעננה
Place of Burial : ירושלים - Plot No. - Gravestone photo
Display Map

Short Biography

Camps אושוויץ

Born BeregsasLived Jerusalem

סיפור חיים

סיפור החיים של אסתר ערוך בחוברת הזיכרון שעשינו לה לאחר שנפטרה. החוברת נמצאת באלבומי התמונות

יוצר הזיכרון

רחל עמרם

קשר לדף הזיכרון Daughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל עמרם
רחל עמרם