יואל סגל

(1907-1941)
Date of death : 6/29/1941Place of death :
Place of Burial : קבר אחים בעיר פודוליה - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Grand children (great grandson) סגל יואל

Born Lived roman

סיפור חיים

לפני המלחמה יואל היה גר בעיר יאסי שברומניה, עיר הולדתו.


הוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית והיה מאוד פעיל בה.


הוא היה מתכתב עם אנה פאוקר קטמוניסטית ויהודייה גם, שלאחר המלחמה הפכה לשרת החוץ של 


הוא והיא היו בורחים ומתחבאים מהנאצים, וכתוצאה מכך בקושי היה מבקר.


היה בא לפעמים ולבקר ומיד בורח כדי שלא ימצאו אותו. 


לפעמים בלילות היו מגיעים לביתו והופכים את הבית בשביל למצואו.


לפני המלחמה גם היה חייל בצבא רומניה.


במהלך המלחמה, כתוצאה מהנטישמיות הגדולה שהייתה ברומן נסע יואל עם האחים שלו למשפחתו 


ביאס עיר הולדתו כדי לבדוק האם יוכל לעבור עם משפחתו שברומן לשם.


באותו לילה תפסו אותו ואת האחים שלו הרומנים והסגירו אותם לנאצים.


הנאצים הכניסו אותם לבית סוהר שם היכו אותם קשות עם מקלות ברזל, במיוחד את יואל מפני 


שהיה יהודי וקומוניסט.


יואל נחבל קשות בריאות ואחיו ניסה לטפל בו.


לאחר ששמו אותם בבית הסוהר התחילו להוביל אותם לרכבות שנסעו למחנות הריכוז.


אחד האחים (מתוך שלושה) הצליח לברוח מן השורה שהובלה לשם.


הוא התחבא בפח זבל עד לפנות בוקר וכך ניצל.


את שתי האחים האחרים הובילו לרכבות.


בזמן השהייה ברכבת יואל לא שרד. בגלל החבלות בריאות כתוצאה מעינויי הנאצים, ובגלל הסיד 


שאטם את הרכבת נחנק למוות.


בזמן נסיעת הרכבת הורתה םקודה מן קצין רומני לעצור את הרכבת.


לאחר שנעצרה, את מי שנפטר ברכבת קברו בקבר אחים ואת הניצולים שחרר הקצין.


אחיו של יואל ששרד קבר אותו ולאחר מכן חזר למשפחה וסיפר להם את הסיפור, והיכן הוא קבור.

יוצר הזיכרון

בר קליפשטיין

קשר לדף הזיכרון great grandson

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בר קליפשטיין
בר קליפשטיין