אברהם זלצמן

(1901-1942)
Date of death : 1942Place of death : גלובצ'ק

Short Biography

Grand children (great granddaughter) זלצמן אברהם

Born גלובצ'וק Lived גלובצ'ק

סיפור חיים

  • נפטר בזמן המלחמה
  • נולד פולין
  • עיסק בתור מלמד בישיבה 
  • התגורר בפולין כל חייו 
  • נרצח  בעיירה גלובצ׳וב בפולין 
  • הייתה לו אישה ו11 ילדים. אברהם זלצמן היה מלמד בישיבה ומצבם הכלכלי היה קשה. ועם זאת לא חסר להם דבר.

במהלך המלחמה נלקח אברהם אל היער. הנאצים אמרו לו לחפור את הקבר  של עצמו, גזרו את זקנו וירו בו  אל הקבר שחפר.  בלילה הוציאו בנותיו את גופתו מן הקבר וקברו אותו בבית קברות יהודי.

יוצר הזיכרון

נועה ברכה

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
נועה ברכה
נועה ברכה