חיה לוינר

(1904-1940)
Date of death : 1940Place of death : טרבלינקה
Place of Burial : לא ידוע - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps טרבלינקה

Born ונגרובLived ונגרוב

סיפור חיים

  • שם מלא של הדמות המונצחת: חיה ודוד לוינר
  • הקירבה של התלמיד לדמות ( משפחתית או אחרת): סבא וסבתא של סבי (מהצד של אמי)
  • תאריך לידה: לא ידוע
  • תאריך פטירה: ספטמבר 1940
  • מקום הלידה: וונגרוב פולין
  • עיסוק / מקצוע: עסקו במסחר בגדים
  • מקום המגורים במהלך המלחמה גטו וונגרוב פולין- בהתחלה היה הגטו פתוח ולאחר מכן הפך לגטו סגור
  • מקום הרצח ומועד הרצח: טרבלינקה ספטמבר 1940
  • סיפורה של הדמות לפני המלחמה: חיה ודוד לוינר היו חסידים מחצרו של הרבי מקוצק. היו להם חמישה ילדים, אחת מהן סבתא רבתא שלי, שברחה מביתה כדי להתחתן עם סבא רבא שלי. אחריה עלו לארץ ישראל עוד 3 אחיה ואחותה הקטנה ביותר נשארה שם עם הוריה וגם אותה לקחו לטרבלינקה. דוד וחיה נשארו כי הרבי מקוצק אמר להם לא לעלות לארץ ישראל. וונגרוב היא עיירה בה גרו 10000 תושבים ומחציתם מתוכם היו יהודים. כמה מאות מיהודי העיירה ברחו לברית המועצות, אך הרוב הגדול נשאר.
  • סיפורה של  הדמות במהלך המלחמה-גרו בגטו וונגרוב, שהיה גטו קטן ומשם נשלחו לטרבלינקה

חסידות הרבי מקוצק  רבי מנחם מנדיל מורגנשטרן, הצדיק מקוצק, נולד בשנת תקמ"ז (1787) בעיירה גוראי שבפלך לובלין. אביו ר' לייבוש, מתנגד חריף לחסידות, חינך את בנו המחונן על ברכי התורה, ובעודנו נער, בן י"ג, כבר היה בקי בש"ס ומפרשיו .

רוב חסידיו של הרבי מקוצק לא שרדו את השואה, כי הקשיבו להוראותיו ונשארו בבתיהם. מעטים החליטו לא להקשיב, וברחו.

וונגרוב

בפרוץ מלחמת העולם השנייה היו בוונגרוב כ-5,200 יהודים – יותר ממחצית התושבים בה. רובם עסקו במסחר זעיר ובמלאכה, בעיקר בענפי ההלבשה והמזון, והיו בהם גם סוחרים גדולים ותעשיינים. בוונגרוב פעלו מפלגות ציוניות אגודת ישראל  והבונד , והיו בה חוגי ספרות ודרמה ומועדון ספורט. החינוך היהודי פעל במגוון של מוסדות: חדר מסורתי, תלמוד תורה וישיבה, בתי ספר עבריים של רשת "תרבות " ובית ספר של "בית יעקב ". 
הגרמנים כבשו את ונגרוב ב-10 בספטמבר 1939. עד אז נמלטו יהודים רבים, צעירים ומשפחות, לאזור שסופח לאחר מכן לברית-המועצות. בימים הראשונים לכיבוש נחטפו יהודים לעבודות כפייה, וכמה מהם נרצחו, ובהם רב הקהילה מורגנשטרן. על הקהילה הוטל תשלום כופר גבוה
בסוף 1939 מינו הגרמנים יודנרט  ובו 12 חברים, והטילו עליו את גביית תשלומי הכופר וגיוס עובדי הכפייה. בראש היודנרט הועמד מרדכי זימן, ראש הקהילה האחרון. ליד היודנרט הוקם שירות סדר יהודי . ב-1940 פתח היודנרט מטבח ציבורי בוונגרוב
בדצמבר 1940 הועברו יהודי ונגרוב לגטו פתוח . מפעם לפעם הובאו לגטו קבוצות גדולות של פליטים יהודים – מז'לחוב  (Zelechow) ולוקוב  (Lukow) שבמחוז לובלין, מאזורי ורשה ולודז' וממקומות אחרים. מהגטו נשלחו עובדי כפייה לעבודה בוונגרוב ובסביבתה, במחנה בכפר קלימונטי (Klimonty) שליד מורדי  (Mordy) ובמחנה שבאוסטרוב מזובייצקה (Ostrow Mazowiecka). בינואר 1941 פתח היודנרט בית ספר בגטו
בקיץ 1942 סגרו הגרמנים את הגטו, שבאותה העת ישבו בו כ-8,300 יהודים. מאות יהודים מתו ממחלות
ב-20 בספטמבר 1942, ערב יום הכיפורים תש"ג, גורשו כ-8,000 מיהודי ונגרוב לטרבלינקה , בידי אנשי ס"ס , שוטרים פולנים וכוחות עזר של אוקראינים. צעירים רבים שניסו לברוח נרצחו ביער או בבית הקברות היהודי של ונגרוב. רוב היהודים שהסתתרו נרצחו בבית הקברות לאחר שמשתפי פעולה פולנים הסגירו אותם לגרמנים
היהודים שהותירו הגרמנים בגטו, בעיקר אנשי היודנרט ושירות הסדר היהודי ובני משפחותיהם, הועסקו באיסוף רכושם של המגורשים ובניקוי הגטו
בסוף 1942 או בתחילת 1943 הקימו הגרמנים בוונגרוב גטו חוזר , וריכזו בו 300-200 יהודים מהאזור שהסתתרו במהלך הגירוש ובעלי מקצועות נדרשים. במאי 1943 ירו הגרמנים בכולם .

 

מקורות:

 

ויקיפדיה

 

אתר יד ושם

יוצר הזיכרון

עדי משיח

קשר לדף הזיכרון Grandfather

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדי משיח
עדי משיח