בנימין לוין

(1886-1941)
Date of death : 1941Place of death : Peneriai
Place of Burial : פונאר - Plot No. - Gravestone photo
Display Map

Short Biography

Children (Son) לוין פייבל (Son) לוין פייבל

Born VilniausLived Vilniaus

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ארי לוין

קשר לדף הזיכרון great grandson

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ארי לוין
ארי לוין