יוסף לוי

Date of death : 8/21/1943Place of death : אושויץ

Short Biography


Born סלוניקיLived סלוניקי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרסל לוי

קשר לדף הזיכרון Father

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרסל לוי
מרסל לוי